Nicolas Chopin, ENSAE

Mike Gartrell, Criteo

Dawen Liang, Netflix

Alberto Lumbreras, Criteo

David Rohde, Criteo

Yixin Wang, UC Berkley